1. Hiệu trưởng: Thầy. Tống Long Giang

- ĐT 0912.837.100

- Email: tlgiang.c3nl@yenbai.edu.vn


2. Phó Hiệu trưởng: Thầy. Nguyễn Đức Cảnh

 - ĐT: 0912.087.569 

- Email: ndcanh.c3nl@yenbai.edu.vn


3. Phó Hiệu trưởng: Cô. Nguyễn Thị Thu Hiền 

- ĐT: 0836 433 666

- Email: ntthien.c3nl@yenbai.edu.vn